Nuniya’s Vintage Home Privacy policy comform de inwerkingtreding van de GDPR-wetgeving op 25 mei 2018.

Belangrijke details
Op deze pagina wordt de privacy policy beschreven van Nuniya’s Vintage Home en hoe Nuniya’s Vintage Home omgaat met uw gegevens.
Als u wordt gevraagd om informatie te verstrekken bij het gebruik van onze website, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt op de manieren die worden beschreven in dit privacybeleid.
Dit privacy beleid wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. De nieuwste versie is gepubliceerd op deze pagina.
Het privacybeleid van deze website is bijgewerkt op: 19/01/2019
Als u vragen heeft over dit beleid, stuur dan een e-mail naar info@vintage-home.be of schrijf naar: Nuniya’s Vintage Home – Leuvestraat 232 – 9320 Erembodegem (België).

De volledige contactgegevens van Nuniya’s Vintage Home zijn:
Adres:
Leuvestraat 232
9320 Erembodegem
België

Telefoon:
0495 71 56 97

Website:
https://www.vintage-home.be

E-mail:
info@vintage-home.be

Bankgegevens:
IBAN: BE47 7360 4346 7380
BIC: KREDBEBB

BTW-gegevens:
BTW-nr.: BE0683.680.150

Inleiding
We verzamelen en gebruiken informatie over u om uw bestelling op de website en de betaling ervan te verwerken. Indien u intekent op de nieuwsbrief gebruiken we uw gegevens om u te contacteren over updates in de webshop en inspiratie over vintage.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer u bij ons een product koopt op de webshop verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Naam en voornaam
Bedrijf (indien van toepassing)
BTW nr (indien van toepassing)
Volledig adres
Tel.nummer of gsm-nummer
E-mailadres

Hoe gebruiken we deze gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling en betaling te verwerken. Deze registratie gebeurt na uw bestelling via onze website www.vintage-home.be.
Ook via e-mail of via het contactformulier op onze contactpagina kunnen e-mails naar ons verzonden worden voor algemene vragen.

Beveiliging van de gegevens
Nuniya’s Vintage Home doet er alles aan om uw gegevens te beveiligen zodat deze niet in verkeerde handen terecht komen.
Wij beschermen de integriteit van deze data, deze worden niet zomaar gewijzigd of gewist.
Door regelmatig backups te maken, verhinderen wij dat uw gegevens verloren gaan.

Hoelang worden de gegevens bewaard?
De gegevens worden bewaard tot wanneer u beslist dat deze verwijderd moeten worden.

Wat zijn uw rechten als gebruiker?

 1. Recht op inzage/toegang
  Elke klant waarvan wij zijn gegevens hebben, heeft het recht om toegang te vragen en zijn informatie in te kijken, alsook de manier hoe deze gegevens verwerkt worden.
 2. Recht op rechtzetting
  De klant heeft altijd het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
 3. Recht om de gegevens te laten wissen.
  De klant heeft bij Nuniya’s Vintage Home het recht om volledig uit alle systemen gewist te worden.
 4. Recht om een klacht in te dienen.
  De klant heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer deze vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
 5. Recht om toestemming in te trekken
  Elke klant waarvan wij gegevens verzamelen, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
 6. Recht op een beperking van de verwerking.
  De klant heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken of tijdelijk te beperken.
 7. Recht op overdraagbaarheid
  De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Worden mijn gegevens ook buiten Europa gebruikt?
Uw gegevens worden niet buiten Europa gebruikt

Gebruik van cookies
Nuniya’s Vintage Home maakt gebruik van cookies op haar website. Dit wordt gedaan om de website optimaal te laten functioneren, voor Google Analytics en voor sociale media zoals Facebook, Instagram, …

Wat zijn cookies?
Cookies bestaan uit kleine tekstbestanden die tijdelijk door een webpagina op uw computer, laptop, tablet, smartphone, enz worden geplaatst. Onze website https://www.vintage-home.be plaatst cookies of soortgelijke technieken.

Hieronder beschrijven wij welke cookies wij gebruiken en wat hun functionaliteit is.

Functionele cookies
Met deze cookies worden uw voorkeuren bijgehouden en dat u al eerder op onze website bent geweest.
Bijvoorbeeld:

 • De producten in de winkelwagen van onze website worden zo onthouden.

Analytische cookies
Nuniya’s Vintage Home gebruikt Google Analytics om inzicht te hebben in de wijze waarop en hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht. Zodoende kan Nuniya’s Vintage Home verbeteringen en aanpassingen realiseren en de website optimaal laten functioneren. Nuniya’s Vintage Home verwerkt zo anonieme statistieken over bezoeken aan de website.

Profilering cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de getoonde advertenties beter aansluiten bij de interesses van de bezoeker.Profilering cookies worden gebruikt door bv Youtube, Facebook, Twitter, Google, enz.

Wilt u geen cookies?
U kan cookies verwijderen in uw browser. Dit gaat voor elke browser op een andere wijze, raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw browser. Let wel, als u cookies verwijdert is het mogelijk dat bepaalde websites niet goed meer werken.

Januari 2019

Dit is het Privacy Statement van Nuniya’s Vintage Home statutair gevestigd te Erembodegem, kantoorhoudende te Erembodegem (9320) België, Leuvestraat 232, ingeschreven in het het Belgische register, deel van de Kruispuntbank van Ondernemingen, onder het ondernemingsnummer BE0683.680.150.